Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Minh Tiến

Địa chỉ: 125, Đinh Bộ Lĩnh, Thôn Hồng Hà, Xã Vạn Hoà, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Vạn Hoà TX.Lào Cai

Số điện thoại: 091 732 81 22

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 224.824.234,1.039.885.348 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Minh Tiến ở đâu?

Trả lời: 125, Đinh Bộ Lĩnh, Thôn Hồng Hà, Xã Vạn Hoà, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Vạn Hoà TX.Lào Cai

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Minh Tiến là bao nhiêu?

Trả lời: 091 732 81 22

Hỏi: Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Minh Tiến mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Minh Tiến là gì?

Trả lời:


7,Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Minh Tiến,125, Đinh Bộ Lĩnh, Thôn Hồng Hà, Xã Vạn Hoà, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai,Vạn Hoà,TX.Lào Cai,Lào Cai, Vietnam,2,Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Minh Tiến, 125, Đinh Bộ Lĩnh, Thôn Hồng Hà, Xã Vạn Hoà, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Vạn Hoà, TX.Lào Cai, Lào Cai, Vietnam,1,125, Đinh Bộ Lĩnh, Thôn Hồng Hà, Xã Vạn Hoà, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Vạn Hoà, TX.Lào Cai, Lào Cai, Vietnam,4,Lao Cai, VietnamVạn Hoà, TX.Lào Cai,125, Đinh Bộ Lĩnh, Thôn Hồng Hà, Xã Vạn Hoà, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai,125, Đinh Bộ Lĩnh, Thôn Hồng Hà, Xã Vạn Hoà, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai,Lao Cai,,TX.Lào Cai, Lao Cai,VN