Công Ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình – Yên Khánh

Địa chỉ: Lô Đ7, Khu Công Nghiệp, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 0229 3762 825

Trang web: damninhbinh.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 202.446.797,10.602.563.119.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình ở đâu?

Trả lời: Lô Đ7, Khu Công Nghiệp, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 0229 3762 825

Hỏi: Công Ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hỏi: Website của Công Ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình là gì?

Trả lời: damninhbinh.com.vn

Xem thêm:  Green Park Hưng Hà - Thái Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.