Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Lâm Nguyễn, Hiệp Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 41, Hẻm 3, Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 307 42 25
Trang web
Vị trí chính xác 11.315.577, 1.061.249.471


Địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Lâm Nguyễn ở đâu?

41, Hẻm 3, Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Lâm Nguyễn như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tổng Hợp Minh Long, An Bình