Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Minh Thanh

Địa chỉ: 105, Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương P. Hải Tân Thành phố Hải Dương

Số điện thoại: 0220 3861 282

Trang web:

Giờ mở cửa: Saturday:[7:30AM-5:30PM], Sunday:[Closed], Monday:[7:30AM-5:30PM], Tuesday:[7:30AM-5:30PM], Wednesday:[7:30AM-5:30PM], Thursday:[7:30AM-5:30PM], Friday:[7:30AM-5:30PM]

Chỉ đường: 209.220.269,10.633.340.989.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Minh Thanh ở đâu?

Trả lời: 105, Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương P. Hải Tân Thành phố Hải Dương

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Minh Thanh là bao nhiêu?

Trả lời: 0220 3861 282

Hỏi: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Minh Thanh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Saturday:[7:30AM-5:30PM], Sunday:[Closed], Monday:[7:30AM-5:30PM], Tuesday:[7:30AM-5:30PM], Wednesday:[7:30AM-5:30PM], Thursday:[7:30AM-5:30PM], Friday:[7:30AM-5:30PM]

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Minh Thanh là gì?

Trả lời:


7,Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Minh Thanh,105, Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương,P. Hải Tân,Thành phố Hải Dương,Hải Dương, Vietnam,2,Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Minh Thanh, 105, Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, P. Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam,1,105, Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, P. Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam,4,Hai Duong, VietnamP. Hải Tân, Thành phố Hải Dương,105, Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương,105, Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương,Hai Duong,,Thành phố Hải Dương, Hai Duong,VN