Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Hải Bắc Giang – Phường Ngô Quyền

Địa chỉ: Số 37, Ngô Gia Tự, Phường Trần Phú, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 097 346 64 62

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 21.277.657.599.999.900,1.061.948.592 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Hải Bắc Giang ở đâu?

Trả lời: Số 37, Ngô Gia Tự, Phường Trần Phú, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Hải Bắc Giang là bao nhiêu?

Trả lời: 097 346 64 62

Hỏi: Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Hải Bắc Giang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Hải Bắc Giang là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công ty CP Bất Động Sản Cần Thơ - An Nghiệp