Công Ty TNHH Minh Danh – Đông Là

Địa chỉ: Cụm công nghiệp, Đông Là, Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 091 212 34 82

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 205.646.101,10.635.707.459.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Minh Danh ở đâu?

Trả lời: Cụm công nghiệp, Đông Là, Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Minh Danh là bao nhiêu?

Trả lời: 091 212 34 82

Hỏi: Công Ty TNHH Minh Danh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Minh Danh là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Đấu Đất Quảng Bình - Sàn giao dịch Bất động sản - Lý Trạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.