Công Ty TNHH Lợn Giống Hạt Nhân Dabaco – Tân Chi

Địa chỉ: 432Q+FRJ, Unnamed Road,, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 0222 3721 649

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 211.012.021,10.608.950.569.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Lợn Giống Hạt Nhân Dabaco ở đâu?

Trả lời: 432Q+FRJ, Unnamed Road,, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Lợn Giống Hạt Nhân Dabaco là bao nhiêu?

Trả lời: 0222 3721 649

Hỏi: Công Ty TNHH Lợn Giống Hạt Nhân Dabaco mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Lợn Giống Hạt Nhân Dabaco là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Tại lương giống thành tài - Ngũ Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.