Công ty TNHH Kiên Trần, Gia Huỳnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 152/13 tỉnh lộ 19, khu phố, Gia Huỳnh, Trảng Bàng, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 091 198 88 85
Trang web xaydungkientran.com
Vị trí chính xác 110.338.012, 1.063.632.391


Địa chỉ Công ty TNHH Kiên Trần ở đâu?

Số 152/13 tỉnh lộ 19, khu phố, Gia Huỳnh, Trảng Bàng, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Kiên Trần như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bách Việt Lake Garden Bắc Giang - Dĩnh Kế