Công ty TNHH JNTC Vina – Lô B8

Địa chỉ: khu công nghiệp, Lô B8, Phú Thọ, Việt Nam

Số điện thoại: 0210 3991 678

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 213.366.819,1.053.380.658 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty TNHH JNTC Vina ở đâu?

Trả lời: khu công nghiệp, Lô B8, Phú Thọ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty TNHH JNTC Vina là bao nhiêu?

Trả lời: 0210 3991 678

Hỏi: Công ty TNHH JNTC Vina mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hỏi: Website của Công ty TNHH JNTC Vina là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Bất động sản Đại Phúc - Cẩm Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.