Công ty TNHH Hoàng Gia – P.Ninh Xá

Địa chỉ: Số 34 Nguyễn Văn Cừ, P.Ninh Xá, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 097 320 38 69

Trang web: hoanggiabacninh.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 21.176.653.599.999.900,1.060.571.569 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty TNHH Hoàng Gia ở đâu?

Trả lời: Số 34 Nguyễn Văn Cừ, P.Ninh Xá, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty TNHH Hoàng Gia là bao nhiêu?

Trả lời: 097 320 38 69

Hỏi: Công ty TNHH Hoàng Gia mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hỏi: Website của Công ty TNHH Hoàng Gia là gì?

Trả lời: hoanggiabacninh.com.vn

Xem thêm:  Quang Thịnh Land - Mua bán - Ký gửi nhà đất tại Đà Lạt - Phường 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.