Công ty TNHH Giống cây trồng Ngọc Biên – TT. Lộc Thắng

Địa chỉ: 57 Hàm Nghi, ĐT725, TT. Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại: 0397 380 119

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 116.339.721,1.078.275.101 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty TNHH Giống cây trồng Ngọc Biên ở đâu?

Trả lời: 57 Hàm Nghi, ĐT725, TT. Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty TNHH Giống cây trồng Ngọc Biên là bao nhiêu?

Trả lời: 0397 380 119

Hỏi: Công ty TNHH Giống cây trồng Ngọc Biên mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hỏi: Website của Công ty TNHH Giống cây trồng Ngọc Biên là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Vườn giống cây trồng Nông Lâm( giá gốc) - Thành phố Thái Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.