Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Tiến Khang, Sơn Kỳ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 42 Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 760135, Việt Nam
Số điện thoại 091 735 91 16
Trang web tienkhangsecurity.com
Vị trí chính xác 10.801.579.799.999.900, 1.066.208.288


Địa chỉ Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Tiến Khang ở đâu?

42 Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 760135, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Tiến Khang như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty dịch vụ bảo vệ Phương Đông tại Quảng Ninh - Cao Thắng