Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tân Hoàng Minh

Địa chỉ: 17/97, Lê Đại Hành, Phố Trần Kiên, Phường Thanh Bình, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình Vân Gia Ninh Bình

Số điện thoại: 0229 3893 899

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 202.547.395,10.597.771.999.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tân Hoàng Minh ở đâu?

Trả lời: 17/97, Lê Đại Hành, Phố Trần Kiên, Phường Thanh Bình, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình Vân Gia Ninh Bình

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tân Hoàng Minh là bao nhiêu?

Trả lời: 0229 3893 899

Hỏi: Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tân Hoàng Minh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tân Hoàng Minh là gì?

Trả lời:


7,Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tân Hoàng Minh,17/97, Lê Đại Hành, Phố Trần Kiên, Phường Thanh Bình, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình,Vân Gia,Ninh Bình,Vietnam,2,Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tân Hoàng Minh, 17/97, Lê Đại Hành, Phố Trần Kiên, Phường Thanh Bình, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Vân Gia, Ninh Bình, Vietnam,1,17/97, Lê Đại Hành, Phố Trần Kiên, Phường Thanh Bình, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Vân Gia, Ninh Bình, Vietnam,4,Ninh Bình Province, VietnamVân Gia, Ninh Bình,17/97, Lê Đại Hành, Phố Trần Kiên, Phường Thanh Bình, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình,17/97, Lê Đại Hành, Phố Trần Kiên, Phường Thanh Bình, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình,Ninh Bình Province,,Ninh Bình, Ninh Bình Province,VN