Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hưng Phát Thái Nguyên

Địa chỉ: 19B, Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: 094 822 88 68

Trang web:

Giờ mở cửa: Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours], Friday:[Open 24 hours]

Chỉ đường: 215.862.105,1.058.457.808 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hưng Phát Thái Nguyên ở đâu?

Trả lời: 19B, Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hưng Phát Thái Nguyên là bao nhiêu?

Trả lời: 094 822 88 68

Hỏi: Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hưng Phát Thái Nguyên mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours], Friday:[Open 24 hours]

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hưng Phát Thái Nguyên là gì?

Trả lời:


7,Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hưng Phát Thái Nguyên,19B, Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên,Phan Đình Phùng,Thành phố Thái Nguyên,Thái Nguyên, Vietnam,2,Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hưng Phát Thái Nguyên, 19B, Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam,1,19B, Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam,4,Thai Nguyen, VietnamPhan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên,19B, Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên,19B, Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên,Thai Nguyen,,Thành phố Thái Nguyên, Thai Nguyen,VN