Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Hưng

Địa chỉ: 272 Lê Đại Hành Tổ 7 Tuyên Quang

Số điện thoại: 0207 3873 148

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[7AM-5:30PM], Saturday:[7AM-5:30PM], Sunday:[Closed], Monday:[7AM-5:30PM], Tuesday:[7AM-5:30PM], Wednesday:[7AM-5:30PM], Thursday:[7AM-5:30PM]

Chỉ đường: 217.924.845,1.052.059.604 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Hưng ở đâu?

Trả lời: 272 Lê Đại Hành Tổ 7 Tuyên Quang

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Hưng là bao nhiêu?

Trả lời: 0207 3873 148

Hỏi: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Hưng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[7AM-5:30PM], Saturday:[7AM-5:30PM], Sunday:[Closed], Monday:[7AM-5:30PM], Tuesday:[7AM-5:30PM], Wednesday:[7AM-5:30PM], Thursday:[7AM-5:30PM]

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Hưng là gì?

Trả lời:


7,Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Hưng,272 Lê Đại Hành,Tổ 7,Tuyên Quang,300000, Vietnam,2,Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Hưng, 272 Lê Đại Hành, Tổ 7, Tuyên Quang, 300000, Vietnam,1,272 Lê Đại Hành, Tổ 7, Tuyên Quang, 300000, Vietnam,4,Tuyên Quang, VietnamTổ 7, Tuyên Quang,272 Lê Đại Hành,272 Lê Đại Hành,Tuyên Quang,300000,Tuyên Quang,VN

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trần Nguyễn Đạt Gia