Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Khang Thịnh Phát – Phường 25

Địa chỉ: 9 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Số điện thoại: 028 3636 6767

Trang web: khangthinhphat.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 108.003.778,1.067.230.841 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Khang Thịnh Phát ở đâu?

Trả lời: 9 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Khang Thịnh Phát là bao nhiêu?

Trả lời: 028 3636 6767

Hỏi: Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Khang Thịnh Phát mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Khang Thịnh Phát là gì?

Trả lời: khangthinhphat.com.vn

Xem thêm:  Bánh tráng Tân Nhiên, Trường Đông