Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Trần Trung, Ninh Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36, Tổ 13, Ninh Phú, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 675 45 78
Trang web
Vị trí chính xác 11.305.570.399.999.900, 10.615.000.719.999.900


Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Thịnh Phát - Lương Bình