Công Ty TNHH Cân Điện Tử Việt Nhật, Đinh Bộ Lĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26 Đường số 4 Khu nhà ở Bắc, Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 180 55 66
Trang web canvietnhat.com
Vị trí chính xác 10.817.735.599.999.900, 10.670.866.269.999.900


Địa chỉ Công Ty TNHH Cân Điện Tử Việt Nhật ở đâu?

26 Đường số 4 Khu nhà ở Bắc, Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Cân Điện Tử Việt Nhật như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo