Công ty TNHH BECAMEX TOKYU, Đường Hùng Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C18 SORA gardens I Đại lộ Hùng, Đường Hùng Vương, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 2221 109
Trang web becamex-tokyu.com
Vị trí chính xác 11.046.698.099.999.900, 10.667.918.429.999.900


Địa chỉ Công ty TNHH BECAMEX TOKYU ở đâu?

C18 SORA gardens I Đại lộ Hùng, Đường Hùng Vương, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH BECAMEX TOKYU như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  công ty cổ phần xây dựng và cơ khí Đức Nhật - Trần Lâm