CÔNG TY TNHH ASAI, Gò Dầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ : Lô 38-4, 38-5, 38-6, 38-7, 38-12a, 38-12b, 38-14, 38-15, 38-21, 38-22, 38-23, 38-24 đường D14, KCN Phước Đông, Xã, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3535 033
Trang web
Vị trí chính xác 11.126.192, 1.063.390.197


Địa chỉ CÔNG TY TNHH ASAI ở đâu?

: Lô 38-4, 38-5, 38-6, 38-7, 38-12a, 38-12b, 38-14, 38-15, 38-21, 38-22, 38-23, 38-24 đường D14, KCN Phước Đông, Xã, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH ASAI như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CTTNHHTM & Dịch Vụ Mua Bán Nhà Đất Gò Công Chính Chủ - Long Hưng