Công Ty TNHH ADZ Hải Phòng

Địa chỉ: 4/90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng Máy Tơ Ngô Quyền

Số điện thoại: 0225 3826 974

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 208.629.022,1.066.953.242 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH ADZ Hải Phòng ở đâu?

Trả lời: 4/90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng Máy Tơ Ngô Quyền

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH ADZ Hải Phòng là bao nhiêu?

Trả lời: 0225 3826 974

Hỏi: Công Ty TNHH ADZ Hải Phòng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty TNHH ADZ Hải Phòng là gì?

Trả lời:


7,Công Ty TNHH ADZ Hải Phòng,4/90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng,Máy Tơ,Ngô Quyền,Hải Phòng, Vietnam,2,Công Ty TNHH ADZ Hải Phòng, 4/90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam,1,4/90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam,4,Haiphong, VietnamMáy Tơ, Ngô Quyền,4/90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng,4/90, Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng,Haiphong,,Ngô Quyền, Haiphong,VN