Công ty thu mua phế liệu Thịnh Phát, Phú Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 347 ĐT743, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 782 48 88
Trang web muaphelieuthinhphat.com
Vị trí chính xác 109.837.045, 1.066.779.253


Địa chỉ Công ty thu mua phế liệu Thịnh Phát ở đâu?

347 ĐT743, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty thu mua phế liệu Thịnh Phát như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo