Công ty Thiết Kế & Xây Dựng Nhà Đẹp Tây Ninh – OpenHome, Thái Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54 QL22B, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 090 900 14 05
Trang web xaydungtayninh.com.vn
Vị trí chính xác 113.155.193, 1.060.758.839


Địa chỉ Công ty Thiết Kế & Xây Dựng Nhà Đẹp Tây Ninh - OpenHome ở đâu?

54 QL22B, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Thiết Kế & Xây Dựng Nhà Đẹp Tây Ninh - OpenHome như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty CP BOT Cầu Phú Cường, Chánh Mỹ