Công ty Quản lý Tòa nhà PMC – Láng Hạ

Địa chỉ: 57 P. Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 024 3773 8686

Trang web: pmcweb.vn

Bản đồ chỉ đường: 210.188.813,1.058.090.936 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty Quản lý Tòa nhà PMC ở đâu?

Trả lời: 57 P. Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty Quản lý Tòa nhà PMC là bao nhiêu?

Trả lời: 024 3773 8686

Hỏi: Công ty Quản lý Tòa nhà PMC mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Công ty Quản lý Tòa nhà PMC là gì?

Trả lời: pmcweb.vn

Xem thêm:  Nhà Đất Bình Dương - Phú Chánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.