Công ty Phương Nam – Phường 7

Địa chỉ: Km2127 Nation Route 1A, Phường 7, Sóc Trăng, Việt Nam

Số điện thoại: 0299 3825 887

Trang web: phuongnamsf.com

Bản đồ chỉ đường: 9.628.057.499.999.990,1.059.563.814 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty Phương Nam ở đâu?

Trả lời: Km2127 Nation Route 1A, Phường 7, Sóc Trăng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty Phương Nam là bao nhiêu?

Trả lời: 0299 3825 887

Hỏi: Công ty Phương Nam mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hỏi: Website của Công ty Phương Nam là gì?

Trả lời: phuongnamsf.com

Xem thêm:  CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN CẦN THƠ - Phường An Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.