Công ty Nhà Xinh VTT – Kdc Nam Long

Địa chỉ: 16 Đ. Số 2, Kdc Nam Long, Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 093 338 33 79

Trang web: nhaxinhvtt.com

Bản đồ chỉ đường: 100.077.389,10.578.573.709.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty Nhà Xinh VTT ở đâu?

Trả lời: 16 Đ. Số 2, Kdc Nam Long, Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty Nhà Xinh VTT là bao nhiêu?

Trả lời: 093 338 33 79

Hỏi: Công ty Nhà Xinh VTT mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Công ty Nhà Xinh VTT là gì?

Trả lời: nhaxinhvtt.com

Xem thêm:  Bất Động Sản Tuấn Linh - Phú Cát