Công ty luật Long Phan PMT, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 636387
Trang web luatlongphan.vn
Vị trí chính xác 10.771.158.999.999.900, 1.066.865.409


Địa chỉ Công ty luật Long Phan PMT ở đâu?

Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty luật Long Phan PMT như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Luật Sư Bến Tre - ấp An Thuận A