CÔNG TY KIM PHONG LAND – Hoà Cường Nam

Địa chỉ: 596 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại: 0236 3774 488

Trang web: kimphongland.vn

Bản đồ chỉ đường: 160.306.912,10.822.342.409.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY KIM PHONG LAND ở đâu?

Trả lời: 596 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY KIM PHONG LAND là bao nhiêu?

Trả lời: 0236 3774 488

Hỏi: CÔNG TY KIM PHONG LAND mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của CÔNG TY KIM PHONG LAND là gì?

Trả lời: kimphongland.vn

Xem thêm:  Royal Star Lake Hồ Suối Cam Đồng Xoài - Tân Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.