Công ty Điện lực Tây Ninh, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 607 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3611 705
Trang web pctayninh.evnspc.vn
Vị trí chính xác 113.089.712, 1.061.101.389


Địa chỉ Công ty Điện lực Tây Ninh ở đâu?

607 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Điện lực Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điện lực Thuận An, Binh Hoà