Công ty dịch vụ bảo vệ Phương Đông tại Quảng Ninh – Cao Thắng

Địa chỉ: 2 Trần Hưng Đạo, Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 091 268 66 66

Trang web: baovephuongdong.com

Bản đồ chỉ đường: 20.958.672.099.999.900,1.070.858.592 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty dịch vụ bảo vệ Phương Đông tại Quảng Ninh ở đâu?

Trả lời: 2 Trần Hưng Đạo, Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty dịch vụ bảo vệ Phương Đông tại Quảng Ninh là bao nhiêu?

Trả lời: 091 268 66 66

Hỏi: Công ty dịch vụ bảo vệ Phương Đông tại Quảng Ninh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hỏi: Website của Công ty dịch vụ bảo vệ Phương Đông tại Quảng Ninh là gì?

Trả lời: baovephuongdong.com

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Tiến Khang, Sơn Kỳ