CÔNG TY ĐỊA ỐC ĐẮC SINH – Phương Sài

Địa chỉ: 50 bis Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Số điện thoại: 0258 3818 484

Trang web: dacsinh.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 122.495.338,1.091.877.087 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY ĐỊA ỐC ĐẮC SINH ở đâu?

Trả lời: 50 bis Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY ĐỊA ỐC ĐẮC SINH là bao nhiêu?

Trả lời: 0258 3818 484

Hỏi: CÔNG TY ĐỊA ỐC ĐẮC SINH mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hỏi: Website của CÔNG TY ĐỊA ỐC ĐẮC SINH là gì?

Trả lời: dacsinh.com.vn

Xem thêm:  Khu Công Nghiệp Cái Lân - Bãi Cháy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.