Công ty dây cáp điện Vĩnh Thịnh – nhà máy Tây Ninh, Phước Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 865 Suối Đá – Phước Ninh – Phước Minh, Phước Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 700 99 66
Trang web vinhthinhgroup.vn
Vị trí chính xác 113.343.745, 1.062.525.848


Địa chỉ Công ty dây cáp điện Vĩnh Thịnh - nhà máy Tây Ninh ở đâu?

865 Suối Đá – Phước Ninh – Phước Minh, Phước Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty dây cáp điện Vĩnh Thịnh - nhà máy Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH Tân Trường Hưng, Thạnh Bắc