Công ty CPDV Bất động sản Danh Khôi – DKRS – Văn phòng Quận 7, Phú Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30 Đ. Lê Thị Chợ, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 275 88 18
Trang web dkrs.com.vn
Vị trí chính xác 1.071.576, 1.067.420.671


Địa chỉ Công ty CPDV Bất động sản Danh Khôi - DKRS - Văn phòng Quận 7 ở đâu?

30 Đ. Lê Thị Chợ, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty CPDV Bất động sản Danh Khôi - DKRS - Văn phòng Quận 7 như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cho thuê Kho Xưởng tại Bắc Ninh - Quế Võ