Công Ty Cp Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long – Nhà Máy Thức Ăn Thủy Sản Songfish – Tân Khánh Đông

Địa chỉ: 8PMX+7J3, Đường Số 5, Tân Khánh Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Số điện thoại: 0277 3764 959

Trang web: clpangafish.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 103.331.269,10.574.906.229.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cp Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long – Nhà Máy Thức Ăn Thủy Sản Songfish ở đâu?

Trả lời: 8PMX+7J3, Đường Số 5, Tân Khánh Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cp Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long – Nhà Máy Thức Ăn Thủy Sản Songfish là bao nhiêu?

Trả lời: 0277 3764 959

Hỏi: Công Ty Cp Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long – Nhà Máy Thức Ăn Thủy Sản Songfish mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Công Ty Cp Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long – Nhà Máy Thức Ăn Thủy Sản Songfish là gì?

Trả lời: clpangafish.com.vn

Xem thêm:  Tôm Hùm Canada - Cua Hoàng Đế MrD, Dĩ An