Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Việt Hà

Địa chỉ: Thôn Mai Thành, Xã Mai Pha, Thành Phố Lạng Sơn Mai Pha Thành phố Lạng Sơn

Số điện thoại: 0205 3810 991

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 21.827.256,10.677.361.599.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Việt Hà ở đâu?

Trả lời: Thôn Mai Thành, Xã Mai Pha, Thành Phố Lạng Sơn Mai Pha Thành phố Lạng Sơn

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Việt Hà là bao nhiêu?

Trả lời: 0205 3810 991

Hỏi: Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Việt Hà mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Việt Hà là gì?

Trả lời:


7,Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Việt Hà,Thôn Mai Thành, Xã Mai Pha, Thành Phố Lạng Sơn,Mai Pha,Thành phố Lạng Sơn,Lạng Sơn, Vietnam,2,Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Việt Hà, Thôn Mai Thành, Xã Mai Pha, Thành Phố Lạng Sơn, Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Vietnam,1,Thôn Mai Thành, Xã Mai Pha, Thành Phố Lạng Sơn, Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Vietnam,4,Lạng Sơn, VietnamMai Pha, Thành phố Lạng Sơn,Thôn Mai Thành, Xã Mai Pha, Thành Phố Lạng Sơn,Thôn Mai Thành, Xã Mai Pha, Thành Phố Lạng Sơn,Lạng Sơn,,Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn,VN