Công Ty CP Xây Dựng Và Địa Ốc Phú Gia Thịnh

Địa chỉ: 223, Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Đông Đà Nẵng Vietnam

Số điện thoại: 5113616646

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 160.527.178,1.082.106.515 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty CP Xây Dựng Và Địa Ốc Phú Gia Thịnh ở đâu?

Trả lời: 223, Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Đông Đà Nẵng Vietnam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty CP Xây Dựng Và Địa Ốc Phú Gia Thịnh là bao nhiêu?

Trả lời: 5113616646

Hỏi: Công Ty CP Xây Dựng Và Địa Ốc Phú Gia Thịnh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty CP Xây Dựng Và Địa Ốc Phú Gia Thịnh là gì?

Trả lời:


7,Công Ty CP Xây Dựng Và Địa Ốc Phú Gia Thịnh,223, Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Đông,Đà Nẵng,Vietnam,2,Công Ty CP Xây Dựng Và Địa Ốc Phú Gia Thịnh, 223, Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Đông, Đà Nẵng, Vietnam,1,223, Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Đông, Đà Nẵng, Vietnam,4,Da Nang, VietnamHòa Thuận Đông, Hải Châu District,223, Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Đông,223, Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Đông,Da Nang,,Hải Châu District, Da Nang,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Xây Dựng Lộc Tiến