Công Ty Cp Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Đà Nẵng

Địa chỉ: 48 Đ. Trần Phú Hải Châu 1 Hải Châu

Số điện thoại: 0236 3561 651

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 160.709.935,1.082.238.426 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cp Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Đà Nẵng ở đâu?

Trả lời: 48 Đ. Trần Phú Hải Châu 1 Hải Châu

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cp Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Đà Nẵng là bao nhiêu?

Trả lời: 0236 3561 651

Hỏi: Công Ty Cp Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Đà Nẵng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cp Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Đà Nẵng là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cp Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Đà Nẵng,48 Đ. Trần Phú,Hải Châu 1,Hải Châu,Đà Nẵng 550000, Vietnam,2,Công Ty Cp Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Đà Nẵng, 48 Đ. Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam,1,48 Đ. Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam,4,Da Nang, VietnamHải Châu 1, Hải Châu District,48 Đ. Trần Phú,48 Đ. Trần Phú,Da Nang,,Hải Châu District, Da Nang,VN

Xem thêm:  NINH HOÀ - CityLand