Công ty CP Thành Đông Ninh Thuận – Đặng Quang Cầm

Địa chỉ: Lô TM9, Đặng Quang Cầm, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 590000, Việt Nam

Số điện thoại: 093 966 18 89

Trang web: thanhdongninhthuan.com

Bản đồ chỉ đường: 115.676.478,1.090.202.728 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty CP Thành Đông Ninh Thuận ở đâu?

Trả lời: Lô TM9, Đặng Quang Cầm, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 590000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty CP Thành Đông Ninh Thuận là bao nhiêu?

Trả lời: 093 966 18 89

Hỏi: Công ty CP Thành Đông Ninh Thuận mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hỏi: Website của Công ty CP Thành Đông Ninh Thuận là gì?

Trả lời: thanhdongninhthuan.com

Xem thêm:  Công ty Bất động sản Phúc Khang Điền - Thành phố Pleiku

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.