Công ty CP Phú Tài – Nguyễn Văn Cừ

Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Số điện thoại: 098 885 88 25

Trang web: phutai.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 137.526.152,10.921.091.969.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty CP Phú Tài ở đâu?

Trả lời: 278 Nguyễn Thị Định, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty CP Phú Tài là bao nhiêu?

Trả lời: 098 885 88 25

Hỏi: Công ty CP Phú Tài mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Công ty CP Phú Tài là gì?

Trả lời: phutai.com.vn

Xem thêm:  An Phát Group - Phường 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.