CÔNG TY CP KCN SÀI GÒN – NHƠN HỘI – Khu A

Địa chỉ: Lô A2.01, đường N 3, Khu công nghiệp, Khu A, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Số điện thoại: 090 567 79 90

Trang web: nhonhoiip.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 138.265.175,1.092.647.315 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY CP KCN SÀI GÒN – NHƠN HỘI ở đâu?

Trả lời: Lô A2.01, đường N 3, Khu công nghiệp, Khu A, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY CP KCN SÀI GÒN – NHƠN HỘI là bao nhiêu?

Trả lời: 090 567 79 90

Hỏi: CÔNG TY CP KCN SÀI GÒN – NHƠN HỘI mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của CÔNG TY CP KCN SÀI GÒN – NHƠN HỘI là gì?

Trả lời: nhonhoiip.com.vn

Xem thêm:  BĐS Times Pro Thanh Xuân - 85 Đ. Vũ Trọng Phụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.