Công Ty CP Golden Land Yên Bái

Địa chỉ: 64A đường Nguyễn Tất Thành P.Yên Thịnh Thành phố Yên Bái

Số điện thoại: 0365 688 168

Trang web:

Giờ mở cửa: Saturday:[8AM-5:30PM], Sunday:[Closed], Monday:[8AM-5:30PM], Tuesday:[8AM-5:30PM], Wednesday:[8AM-5:30PM], Thursday:[8AM-5:30PM], Friday:[8AM-5:30PM]

Chỉ đường: 21.724.204.999.999.900,10.491.965.809.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty CP Golden Land Yên Bái ở đâu?

Trả lời: 64A đường Nguyễn Tất Thành P.Yên Thịnh Thành phố Yên Bái

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty CP Golden Land Yên Bái là bao nhiêu?

Trả lời: 0365 688 168

Hỏi: Công Ty CP Golden Land Yên Bái mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Saturday:[8AM-5:30PM], Sunday:[Closed], Monday:[8AM-5:30PM], Tuesday:[8AM-5:30PM], Wednesday:[8AM-5:30PM], Thursday:[8AM-5:30PM], Friday:[8AM-5:30PM]

Hỏi: Website của Công Ty CP Golden Land Yên Bái là gì?

Trả lời:


7,Công Ty CP Golden Land Yên Bái,64A đường Nguyễn Tất Thành,P.Yên Thịnh,Thành phố Yên Bái,Yên Bái 33122, Vietnam,2,Công Ty CP Golden Land Yên Bái, 64A đường Nguyễn Tất Thành, P.Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái 33122, Vietnam,1,64A đường Nguyễn Tất Thành, P.Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái 33122, Vietnam,4,Yên Bái, VietnamP.Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái,64A đường Nguyễn Tất Thành,64A đường Nguyễn Tất Thành,Yên Bái,33122,Thành phố Yên Bái, Yên Bái,VN

Xem thêm:  ĐỊA ỐC LONG AN | MUA BÁN | KÝ GỬI BẤT ĐỘNG SẢN | 0969. 279. 121