Công ty CP Dịch vụ & Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc- Chi Nhánh Thanh Hóa – Đông Hưng

Địa chỉ: 18 Nguyễn Duy Hiệu, Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 0899 470 333

Trang web: datxanhthanhhoa.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 197.995.062,1.057.900.969 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty CP Dịch vụ & Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc- Chi Nhánh Thanh Hóa ở đâu?

Trả lời: 18 Nguyễn Duy Hiệu, Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty CP Dịch vụ & Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc- Chi Nhánh Thanh Hóa là bao nhiêu?

Trả lời: 0899 470 333

Hỏi: Công ty CP Dịch vụ & Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc- Chi Nhánh Thanh Hóa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Công ty CP Dịch vụ & Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc- Chi Nhánh Thanh Hóa là gì?

Trả lời: datxanhthanhhoa.com.vn

Xem thêm:  Mizuland - Dịch vụ cho thuê bất động sản tại Đà Nẵng - Vĩnh Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.