Công ty CP Đầu Tư VCN – Vĩnh Hiệp

Địa chỉ: 7549+C3J, Đường A1, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Số điện thoại: 0258 6537 999

Trang web: vcn.vn

Bản đồ chỉ đường: 12.256.085.899.999.900,1.091.676.456 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty CP Đầu Tư VCN ở đâu?

Trả lời: 7549+C3J, Đường A1, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty CP Đầu Tư VCN là bao nhiêu?

Trả lời: 0258 6537 999

Hỏi: Công ty CP Đầu Tư VCN mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-05:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-05:00], Thứ Ba:[07:30-05:00], Thứ Tư:[07:30-05:00], Thứ Năm:[07:30-05:00], Thứ Sáu:[07:30-05:00]

Hỏi: Website của Công ty CP Đầu Tư VCN là gì?

Trả lời: vcn.vn

Xem thêm:  Bất động sản Nam Việt Á - FFLAND ĐÀ NẴNG - KĐT Nam Việt Á

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.