CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SC HOLDING – CHI NHÁNH BẠC LIÊU

Địa chỉ: 362 Trần Phú Phường 7 Bạc Liêu

Số điện thoại: 091 700 09 29

Trang web: scholding.com.vn

Giờ mở cửa: Saturday:[8AM-5:30PM], Sunday:[Closed], Monday:[8AM-5:30PM], Tuesday:[8AM-5:30PM], Wednesday:[8AM-5:30PM], Thursday:[8AM-5:30PM], Friday:[8AM-5:30PM]

Chỉ đường: 92.982.968,1.057.213.658 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SC HOLDING – CHI NHÁNH BẠC LIÊU ở đâu?

Trả lời: 362 Trần Phú Phường 7 Bạc Liêu

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SC HOLDING – CHI NHÁNH BẠC LIÊU là bao nhiêu?

Trả lời: 091 700 09 29

Hỏi: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SC HOLDING – CHI NHÁNH BẠC LIÊU mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Saturday:[8AM-5:30PM], Sunday:[Closed], Monday:[8AM-5:30PM], Tuesday:[8AM-5:30PM], Wednesday:[8AM-5:30PM], Thursday:[8AM-5:30PM], Friday:[8AM-5:30PM]

Hỏi: Website của CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SC HOLDING – CHI NHÁNH BẠC LIÊU là gì?

Trả lời: scholding.com.vn


7,CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SC HOLDING – CHI NHÁNH BẠC LIÊU,362 Trần Phú,Phường 7,Bạc Liêu,97000, Vietnam,2,CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SC HOLDING – CHI NHÁNH BẠC LIÊU, 362 Trần Phú, Phường 7, Bạc Liêu, 97000, Vietnam,1,362 Trần Phú, Phường 7, Bạc Liêu, 97000, Vietnam,4,Bac Lieu, VietnamPhường 7, Bạc Liêu,362 Trần Phú,362 Trần Phú,Bac Lieu,97000,Bạc Liêu, Bac Lieu,VN