Công ty CP BĐS CENT GROUP – Xuân Phú

Địa chỉ: 38 ĐT1, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Số điện thoại: 090 587 07 07

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 164.588.345,1.076.101.978 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty CP BĐS CENT GROUP ở đâu?

Trả lời: 38 ĐT1, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty CP BĐS CENT GROUP là bao nhiêu?

Trả lời: 090 587 07 07

Hỏi: Công ty CP BĐS CENT GROUP mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Công ty CP BĐS CENT GROUP là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Bất Động Sản Lộc Phát Land - Phường 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.