Công ty CP Bất Động Sản Cần Thơ – An Nghiệp

Địa chỉ: 29c Đ. Mậu Thân, An Nghiệp, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 0796 999 889

Trang web: canthoreal.vn

Bản đồ chỉ đường: 100.401.262,1.057.679.441 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty CP Bất Động Sản Cần Thơ ở đâu?

Trả lời: 29c Đ. Mậu Thân, An Nghiệp, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty CP Bất Động Sản Cần Thơ là bao nhiêu?

Trả lời: 0796 999 889

Hỏi: Công ty CP Bất Động Sản Cần Thơ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Công ty CP Bất Động Sản Cần Thơ là gì?

Trả lời: canthoreal.vn

Xem thêm:  Khu Đô Thị Thịnh Gia - Tân Định