Công ty CP Bất Động Sản Bắc Bộ – Đông Hưng

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Duy Hiệu, Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 091 766 51 51

Trang web: batdongsanbacbo.vn

Bản đồ chỉ đường: 198.041.347,1.057.946.387 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty CP Bất Động Sản Bắc Bộ ở đâu?

Trả lời: Số 18 Nguyễn Duy Hiệu, Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty CP Bất Động Sản Bắc Bộ là bao nhiêu?

Trả lời: 091 766 51 51

Hỏi: Công ty CP Bất Động Sản Bắc Bộ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Công ty CP Bất Động Sản Bắc Bộ là gì?

Trả lời: batdongsanbacbo.vn

Xem thêm:  Topland Việt Nam - Thảo Điền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.