Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí 2 (pvc 2)

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp An Xá, 1, Thôn Đồng Tiên, Xã Lộc Hòa, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định Lộc An TP. Nam Định

Số điện thoại: 0228 3671 457

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 20.403.444,106.153.121 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí 2 (pvc 2) ở đâu?

Trả lời: Cụm Công Nghiệp An Xá, 1, Thôn Đồng Tiên, Xã Lộc Hòa, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định Lộc An TP. Nam Định

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí 2 (pvc 2) là bao nhiêu?

Trả lời: 0228 3671 457

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí 2 (pvc 2) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí 2 (pvc 2) là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí 2 (pvc 2),Cụm Công Nghiệp An Xá, 1, Thôn Đồng Tiên, Xã Lộc Hòa, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định,Lộc An,TP. Nam Định,Nam Định, Vietnam,2,Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí 2 (pvc 2), Cụm Công Nghiệp An Xá, 1, Thôn Đồng Tiên, Xã Lộc Hòa, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Lộc An, TP. Nam Định, Nam Định, Vietnam,1,Cụm Công Nghiệp An Xá, 1, Thôn Đồng Tiên, Xã Lộc Hòa, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Lộc An, TP. Nam Định, Nam Định, Vietnam,4,Nam Dinh, VietnamLộc An, TP. Nam Định,Cụm Công Nghiệp An Xá, 1, Thôn Đồng Tiên, Xã Lộc Hòa, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định,Cụm Công Nghiệp An Xá, 1, Thôn Đồng Tiên, Xã Lộc Hòa, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định,Nam Dinh,,TP. Nam Định, Nam Dinh,VN