Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Công Nghiệp

Địa chỉ: 119, Đường Yên Ninh, Tổ 19, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái P.Nguyễn Thái Học Thành phố Yên Bái

Số điện thoại: 0216 3817 814

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 217.193.023,1.048.814.329 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Công Nghiệp ở đâu?

Trả lời: 119, Đường Yên Ninh, Tổ 19, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái P.Nguyễn Thái Học Thành phố Yên Bái

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Công Nghiệp là bao nhiêu?

Trả lời: 0216 3817 814

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Công Nghiệp mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Công Nghiệp là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Công Nghiệp,119, Đường Yên Ninh, Tổ 19, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái,P.Nguyễn Thái Học,Thành phố Yên Bái,Yên Bái, Vietnam,2,Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Công Nghiệp, 119, Đường Yên Ninh, Tổ 19, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, P.Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam,1,119, Đường Yên Ninh, Tổ 19, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, P.Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam,4,Yên Bái, VietnamP.Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái,119, Đường Yên Ninh, Tổ 19, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái,119, Đường Yên Ninh, Tổ 19, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái,Yên Bái,,Thành phố Yên Bái, Yên Bái,VN