Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Thanh Điền, TT. Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 118, Ấp Thanh Hòa, Huyện Châu Thành, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 851 59 49
Trang web
Vị trí chính xác 11.306.119.299.999.900, 1.060.183.704


Xem thêm:  Khu đô thị Đông Tăng Long - Quận 9